Astat (At)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 85

Elektramanfiyligi: 2.2

Toq elektonlari: 7

Atom massasi: 209.98

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 209.9871

Oksidlanish darajasi -1, +1, +3, +5, +7

Ion zaryadi At-

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M18 N32 O18 P7

Atom radiusi, pm 127

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 302

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 6

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 40

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kumushrang

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 2

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 2.2

Valentligi 7

Elektron energiyasi , kj·m -1 270.1

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik +

Yarim yemrilish davri, c 29000

Yashash vaqti, c 42000

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 0.034

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan