Radon (Rn)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 86

Elektramanfiyligi: 0

Toq elektonlari:

Atom massasi: 222

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 222.0176

Oksidlanish darajasi 0, +2

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M18 N32 O8 P18

Atom radiusi, pm 120

Kovalent radius, pm 145

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ -61.7

Erish harorati, ℃ -71

Modda holati Gaz

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 3

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 93.65

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 17

Moddaning xususiyatlari

Rangi Rangsiz

Zichligi kg· m-1 9.73

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.0228

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 0.00361

Reaktivlik

Valentligi 6

Elektron energiyasi , kj·m -1 0

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik +

Yarim yemrilish davri, c 330350

Yashash vaqti, c 476590

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 0.7

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan