Fransiy (Fr)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 87

Elektramanfiyligi: 0.7

Toq elektonlari: 1

Atom massasi: 223

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 223

Oksidlanish darajasi +1

Ion zaryadi Fr+

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M18 N32 O18 P8 Q1

Termodinamik xossalari

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 2

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 65

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kumushrang

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 0.7

Valentligi 1

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik +

Yarim yemrilish davri, c 1300

Yashash vaqti, c 1900

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan