Radiy (Ra)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 88

Elektramanfiyligi: 0.9

Toq elektonlari: 2

Atom massasi: 226

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 226

Oksidlanish darajasi +2

Ion zaryadi Ra2+

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M18 N32 O18 P8 Q2

Elektr korinishi 1S 2 2S 2 2P 6 3S 2 3P6 4S2 3D10 4P 6 5S2 4D10 5P6 6S24f145d106p67s2

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 1737

Erish harorati, ℃ 700

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 8

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 92

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 125

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kumushrang

Zichligi kg· m-1 5000

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.000045

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 19

Elektromagnit xossalari

Elektr jihatdan O'tkazuvchan

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 0.9

Valentligi 2

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik +

Yarim yemrilish davri, c 50000000000

Yashash vaqti, c 730000000000

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 20

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan