Dubniy (Db)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 105

Elektramanfiyligi:

Toq elektonlari: 2

Atom massasi: 262

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 262

Oksidlanish darajasi +5

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M18 N32 P11 Q2

Elektr korinishi 1S 2 2S 2 2P 6 3S 2 3P6 4S2 3D10 4P 6 5S2 4D10 5P6 6S24f145d106p67s25f14

Reaktivlik

Valentligi 5

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik +

Yarim yemrilish davri, c 20000

Yashash vaqti, c 30000

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan