Boriy (Bh)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 107

Elektramanfiyligi:

Toq elektonlari: 2

Atom massasi: 264

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 264

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M18 N32 P13 Q2

Reaktivlik

Valentligi 7

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik +

Yarim yemrilish davri, c 5400

Yashash vaqti, c 7800

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan