Xassiy (Hs)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 108

Elektramanfiyligi:

Toq elektonlari: 2

Atom massasi: 265

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 277

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M18 N32 P14 Q2

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik +

Yarim yemrilish davri, c 4000

Yashash vaqti, c 5000

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan