Geliy (He)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 2

Elektramanfiyligi: 0

Toq elektonlari:

Atom massasi: 4

Termodinamik xossalari

Erish harorati, ℃ -262.93

Moddaning holati Gaz

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 0.02

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 5193.1

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 0.083

Moddaning xususiyatlari

Rangi Rangsiz

Zichligi kg· m-1 0.1795

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.02242

Yorqinlik indeksi 1.000035

Tovush tezligi, m· c -1 970

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti,Vt·m -1·K -1 0.1513

Elektromagnit xossalari

Magnitik turi Dinamikli

Magnit ta'sir qiluvchi hajm -0.00000000105

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 -0.0000000059

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 -0.0000000000236

Reaktivlik

Elektron energiyasi… , kj·m -1 0

Valentligi 0

Yadroviy xossalari

Radiaktiv Yoq

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'siri 0.007

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 4.002602

Oksidlanish darajasi 0

Ion zaryadi K2

Molekuladagi atomlar soni 1

Atom radiusi, pm 31

Kovalent radius, pm 32

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan