Berilliy (Be)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 4

Elektramanfiyligi: 1.5

Toq elektonlari: 2

Atom massasi: 9

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 9.012182

Oksidlanish darajasi +2

Ion zaryadi Be2+

Atom radiusi, pm 112

Kovalent radius, pm 90

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 2470

Erish harorati, ℃ 1287

Modda holati Qattiq

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 1820

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 297

Termik kengayish koefitsenti, K 0.0000113

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kulrang

Zichligi kg· m-1 1848

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.000004877

Yorqinlik indeksi 0.032

Tovush tezligi, m· c -1 13000

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m -1·K -1 190

Elektromagnit xossalari

Magnitik turi Diomagnit

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 -0.0000000126

Magnit ta'sir qiluvchi hajm -0.00002328

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 -0.0000000001136

Qarshilik koefitsenti 0.00000004

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 1.57

Valentligi 2

Elektron energiyasi… , kj·m -1 0

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik Yoq

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'siri… 0.0092

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan