Bor (B)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 5

Elektramanfiyligi: 2

Toq elektonlari: 3

Atom massasi: 10.8

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 10.811

Oksidlanish darajasi +3

Ion zaryadi K2 L3

Molekuladagi atomlar soni 1S 2 2S 2 2P 1

Atom radiusi, pm 87

Kovalent radius, pm 82

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 4000

Erish harorati, ℃ 2075

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 50

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 1030

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 507

Moddaning xususiyatlari

Rangi Qora

Zichligi kg· m-1 2460

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.000004395

Tovush tezligi, m· c -1 1620

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m -1·K -1 27

Elektromagnit xossalari

Magnitik turi Dielektrik

Magnit ta'sir qiluvchi hajm -0.0000214

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 -0.0000000087

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 -0.0000000000941

Solishtrma qarshilik 10000

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 2.04

Valentligi 3

Elektron energiyasi, kj·m -1 26.7

Yadroviy xossalari

Radiaktiv Yoq

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir 755

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan