Uglerod (C)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 6

Elektramanfiyligi: 2.5

Toq elektonlari: 4

Atom massasi: 12

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 12.0107

Oksidlanish darajasi -4, +2, +4

Ion zaryadi K2 L4

Molekuladagi atomlar soni 1S 2 2S 2 2P 2

Atom radiusi, pm 67

Kovalent radius, pm 77

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 4027

Erish harorati, ℃ 3550

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 105

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 710

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 715

Termik kengayish koeffitsenti 0.0000071

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 715

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 140

Moddaning xususiyatlari

Rangi Qora

Zichligi kg· m-1 2260

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.000005314

Yorqinlik indeksi 2.417

Tovush tezligi, m· c -1 18350

Elektromagnit xossalari

Magnit turi Diomagnit

Magnit ta'sir qiluvchi hajm -0.000014

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 -0.0000000062

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 -0.0000000000745

Solishtrma qarshilik 0.00001

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 2.55

Valentligi 4

Elektron energiyasi… , kj·m -1 153.9

Yadroviy xossalari

Radiaktivligi Yoq

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir 0.035

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan