Azot (N)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 7

Elektramanfiyligi: 3

Toq elektonlari: 5

Atom massasi: 14

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 14.0067

Oksidlanish darajasi -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5,

Ion zaryadi N 3-

Molekuladagi atomlar soni K2 L5

Eloktron koefitsenti 1S 2 2S 22P 3

Molekuladagi atomlar soni 2

Atom radiusi, pm 56

Kovalent radius, pm 75

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ -195.79

Erish harorati, ℃ -210.1

Modda holati Gaz

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 0.36

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 1040

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 2.79

Moddaning xususiyatlari

Rangi Rangsiz

Zichligi kg· m-1 1.251

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.0112

Yorqinlik indeksi 1.000298

Tovush tezligi, m· c -1 333.6

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m-1K-1 0.02583

Elektromagnit xossalari

Magnitik turi Diomagnit

Magnit ta'sir qiluvchi hajm -0.000000012511

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 -0.00000001

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 -0.0000000001401

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 3.04

Valentligi 3

Elektron energiyasi , kj·m -1 7

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik Yoq

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'siri koefitsenti 1.91

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan