Kislorod (O)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 8

Elektramanfiyligi: 3.5

Toq elektonlari: 1

Atom massasi: 15.9

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 15.9994

Oksidlanish darajasi -2, -1, 1, 2,

Ion zaryadi O2-

Molekuladagi atomlar soni 2

Elekton tuzilishi 1S 22S 22P 4

Atom radiusi, pm 48

Kovalent radius, pm 73

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ -182.9

Erish harorati, ℃ -218.8

Modda holati Gaz

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 0.222

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 919

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 3.41

Moddaning xususiyatlari

Rangi Rangsiz

Zichligi kg· m-1 1.429

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.0112

Yorqinlik indeksi 1.000271

Tovush tezligi, m· c -1 317.5

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 0.02658

Elektromagnit xossalari

Magnitik turi Paramagnit

Magnit ta'sir qiluvchi hajm 0.00000190772

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 0.000001335

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 0.000000213597

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 3.44

Valentligi 2

Elektron energiyasi, kj·m -1 141

Yadroviy xossalari

Radiaktivligi Yoq

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 0.00028

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan