Ftor (F)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 8

Elektramanfiyligi: 4.1

Toq elektonlari:

Atom massasi: 18.9

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 18.9984032

Oksidlanish darajasi -1

Ion zaryadi F-

Molekuladagi atomlar soni 2

Atom radiusi, pm 42

Kovalent radius, pm 71

Elektron korinishi 1S 22S 22P 5

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ -188.12

Erish harorati, ℃ -219.6

Modda holati Gaz

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 0.26

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 824

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 3.27

Moddaning xususiyatlari

Rangi Rangsiz

Zichligi kg· m-1 1.696

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.0112

Yorqinlik indeksi 1.000195

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt m-1K-1 0.0277

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 3.98

Valentligi 1

Elektron energiyasi , kj·m -1 328

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik Yoq

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 0.0096

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan