Neon (Ne)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 10

Elektramanfiyligi: 0

Toq elektonlari:

Atom massasi: 20.1

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 20.1797

Oksidlanish darajasi 0

Ion zaryadi K2 L8

Molekuladagi atomlar soni 1

Atom radiusi, pm 38

Kovalent radius, pm 69

Elekton tuzilishi 1S 22S 22P 6

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ -246.08

Erish harorati, ℃ -248.59

Modda holati Gaz

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 0.34

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 1030

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 1.75

Moddaning xususiyatlari

Rangi Rangsiz

Zichligi kg· m-1 0.9

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.0224

Yorqinlik indeksi 1.000067

Tovush tezligi, m· c -1 936

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 0.0491

Elektromagnit xossalari

Magnitik turi Diomagnit

Magnit ta'sir qiluvchi hajm -0.00000000369

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 -0.0000000041

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 -0.0000000000827

Reaktivlik

Valentligi 0

Elektron energiyasi… , kj·m -1 0

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik Yoq

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 0.04

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan