Magniy (Mg)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 12

Elektramanfiyligi: 1.2

Toq elektonlari: 2

Atom massasi: 24.3

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 24.3050

Oksidlanish darajasi +2

Ion zaryadi Ma 2+

Atom radiusi, pm 145

Kovalent radius, pm 130

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 1090

Erish harorati, ℃ 650

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 8.7

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 0.0000082

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 128

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kumush rang

Zichligi kg· m-1 1738

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.00001398

Tovush tezligi, m· c -1 4602

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 160

Puasson koefitdenti 0.29

Elektromagnit xossalari

Magnitik turi 230000000

Magnit ta'sir qiluvchi hajm 0.000012

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 0.0000000069

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 0.000000000169

Solishtrma qarshilik 0.000000044

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 1.31

Valentligi 2

Elektron energiyasi, kj·m -1 0

Yadroviy xossalari

Radiaktivligi Yoq

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 0.063

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan