Aluminiy (Al)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 13

Elektramanfiyligi: 1.5

Toq elektonlari: 3

Atom massasi: 26.9

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 26.9815386

Oksidlanish darajasi +3

Ion zaryadi Al3+

Atom radiusi, pm 118

Kovalent radius, pm 118

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 2519

Erish harorati, ℃ 660.32

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 10.7

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 904

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 293

Haroratni termik koefitsenti 0.0000231

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kumushran

Zichligi kg· m-1 2700

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.00001

Tovush tezligi, m· c -1 5100

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 235

Suyuq holatdagi zichligi 2375

Elektromagnit xossalari

Magnitik turi Paramagnit

Magnit ta'sir qiluvchi hajm 0.0000211

Elektr jihatdan O'tkazuvchan

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 0.0000000078

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 0.00000000021

O'tkazuvchanlik cm m -1 38000000

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 1.61

Valentligi 3

Elektron energiyasi , kj·m -1 42.5

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik Yoq

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 0.233

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan