Kremniy (Si)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 14

Elektramanfiyligi: 1.8

Toq elektonlari: 4

Atom massasi: 28

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 28.0855

Oksidlanish darajasi -4, +2, +4

Elektr jihatdan tuzulishi 1S 22S 22P 63S 23P 2

Atom radiusi, pm 111

Kovalent radius, pm 111

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 2900

Erish harorati, ℃ 1414

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 50.2

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 710

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kulrang

Zichligi kg· m-1 2330

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.00001205

Tovush tezligi, m· c -1 2200

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 150

Elektromagnit xossalari

O'tkazuvchanlik Cm m -1 1000

Magnitik turi Diomagnit

Elektr jihatdan Yarim o'tkazgich

Magnit ta'sir qiluvchi hajm -0.00000373

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 -0.0000000016

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 -0.0000000000449

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 1.9

Valentligi 4

Elektron energiyasi , kj·m -1 133.6

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik Yoq

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 171

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan