Xlor (Cl)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 17

Elektramanfiyligi: 3

Toq elektonlari: 7

Atom massasi: 35.4

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 35.453

Oksidlanish darajasi -1, +1, +3, +5, +7

Ion zaryadi Cl -

Elektron jihatdan tuzilishi 1S 22S 22P 63S23P5

Molekuladagi atomlar soni 2

Atom radiusi, pm 79

Kovalent radius, pm 99

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ -34.04

Erish harorati, ℃ -101.5

Modda holati Gaz

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 3.2

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 478.2

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 10.2

Moddaning xususiyatlari

Rangi Sariq

Zichligi kg· m-1 3.214

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.01103

Yorqinlik indeksi 1.000773

Tovush tezligi, m· c -1 206

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 0.0089

Elektromagnit xossalari

Elektr jihatdan Dielektrik

Magnitik turi Diomagnit

Magnit ta'sir qiluvchi hajm -0.0000000231

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 -0.0000000072

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 -0.000000000225

Solishtrma qarshilik 100

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 3.16

Valentligi 1

Elektron energiyasi , kj·m -1 349

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik Yoq

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 35.3

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan