Kalsiy (Ca)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 20

Elektramanfiyligi: 1

Toq elektonlari: 2

Atom massasi: 40

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 40.078

Oksidlanish darajasi +2

Ion zaryadi Ca2+

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M8 N8

Atom radiusi, pm 194

Kovalent radius, pm 174

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 1484

Erish harorati, ℃ 842

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 8.54

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 631

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 155

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kumushrang

Zichligi kg· m-1 1550

Suyuqlikdagi zichligi 1378

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.00002586

Puason kofitsenti 0.31

Tovush tezligi, m· c -1 3810

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 200

Elektromagnit xossalari

Elektr jihatdan O'tkazuvchan

Magnitik turi Paromagnit

Magnit ta'sir qiluvchi hajm 0.00002139

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 0.0000000138

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 0.0000000005531

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 1

Valentligi 2

Elektron energiyasi , kj·m -1 2.37

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik -

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 0.43

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan