Skandiy (Sc)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 21

Elektramanfiyligi: 1.3

Toq elektonlari: 3

Atom massasi: 44.9

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 44.955912

Oksidlanish darajasi +3

Ion zaryadi Sc 3+

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M9 N2

Atom radiusi, pm 184

Kovalent radius, pm 144

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 2830

Erish harorati, ℃ 1541

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 16

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 567

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 317

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kumush rang

Zichligi kg· m-1 2985

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.00001506

Puason koeffitsenti 0.28

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 16

Elektromagnit xossalari

Elektr jihatdan O'tkazuvchan

Magnit ta'sir qiluvchi hajm 0.0002627

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 0.000000088

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 0.000000003956

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 1.36

Valentligi 3

Elektron energiyasi , kj·m -1 18.1

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik Yoq

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 27.2

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan