Titan (Ti)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 22

Elektramanfiyligi: 1.5

Toq elektonlari: 4

Atom massasi: 47.8

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 47.867

Oksidlanish darajasi +2, +3, +4

Ion zaryadi Ti 4+Ti 3+

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M10 N2

Atom radiusi, pm 176

Kovalent radius, pm 136

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 3287

Erish harorati, ℃ 1668

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 18.7

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 520

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 425

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kumush rang

Zichligi kg· m-1 4507

Suyuq holdagi zichligi 4110

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.00001062

Puason koeffitsenti 0.32

Tovush tezligi, m· c -1 4140

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 22

Elektromagnit xossalari

Elektr jihatdan O'tkazuvchan

Magnitik turi Paromagnit

Magnit ta'sir qiluvchi hajm 0.0001807

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 0.0000000401

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 0.000000001919

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 1.51

Valentligi 4

Elektron energiyasi , kj·m -1 7.6

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik Yoq

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 6.1

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan