Vanadiy (V)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 23

Elektramanfiyligi: 1.6

Toq elektonlari: 5

Atom massasi: 50.9

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 50.9415

Oksidlanish darajasi +2, +3, +4, +5

Ion zaryadi V3+, V5+

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M11 N2

Elektron tuzilishi 1S 22S 22P 63S23P64S23D3

Atom radiusi, pm 171

Kovalent radius, pm 125

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 3407

Erish harorati, ℃ 1910

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 22.8

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 489

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 453

Issiqlikni termik koeffitsenti 0.0000084

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kumush rang

Zichligi kg· m-1 6110

Suyuq holdaki zichligi 5500

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.000008337

Puason koeffitsenti 0.37

Tovush tezligi, m· c -1 4560

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 31

Elektromagnit xossalari

Elektr jihatda O'tkazuvchan

Magnit ta'sir qiluvchi hajm 0.0003837

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 0.0000000628

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 0.000000003199

Solishtrma qarshilik 0.0000002

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 1.63

Valentligi 5

Elektron energiyasi , kj·m -1 50.6

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik -

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 5.06

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan