Xrom (Cr)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 24

Elektramanfiyligi: 1.6

Toq elektonlari: 6

Atom massasi: 51.9

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 51.9961

Oksidlanish darajasi -2, +2, +3, +4, +6

Ion zaryadi Cr 3+, Cr 2+

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M13 N1

Atom radiusi, pm 166

Kovalent radius, pm 127

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 2671

Erish harorati, ℃ 1907

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 20.5

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 448

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 339

Termik koeffitsent 0.000049

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kumushrang

Zichligi kg· m-1 7140

Suyuqligdaki zichligi 6300

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.000007282

Puason koeffitsenti 0.21

Tovush tezligi, m· c -1 5940

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 94

Elektromagnit xossalari

Elektr jihatdan O'tkazuvchan

Magnitik turi Antiferomagnit

Magnit ta'sir qiluvchi hajm 0.0003177

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 0.0000000445

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 0.000000002314

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 1.66

Valentligi 6

Elektron energiyasi , kj·m -1 64.3

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik -

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 3.1

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan