Marganes (Mn)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 25

Elektramanfiyligi: 1.5

Toq elektonlari: 7

Atom massasi: 54.9

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 54.938045

Oksidlanish darajasi -1, +2, +3, +4, +5, +6, +7

Ion zaryadi Mn 2+, Mn 4+

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M13 N2

Atom radiusi, pm 161

Kovalent radius, pm 139

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 2061

Erish harorati, ℃ 1246

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 13.2

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 479

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 220

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kumushrang

Zichligi kg· m-1 7470

Suyuq holdagi zichligi 5950

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.000007354

Tovush tezligi, m· c -1 5150

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 7.8

Elektromagnit xossalari

Elektr jihatdan O'tkazuvchan

Magnitik turi Parmagnit

Magnit ta'sir qiluvchi hajm 0.00090387

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 0.000000121

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 0.0000000066475

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 1.55

Valentligi 4

Elektron energiyasi , kj·m -1 0

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik Yoq

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 13.3

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan