Temir (Fe)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 26

Elektramanfiyligi: 1.8

Toq elektonlari: 6

Atom massasi: 55.8

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 55.845

Oksidlanish darajasi -2, +2, +3

Ion zaryadi Fe 3+, Fe 2+

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M14 N2

Atom radiusi, pm 156

Kovalent radius, pm 125

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 2861

Erish harorati, ℃ 1538

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 13.8

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 449

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 347

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kulrang

Zichligi kg· m-1 7874

Suyuq holdagi zichligi 6980

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.000007092

Tovush tezligi, m· c -1 4910

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 80

Elektromagnit xossalari

Elektr jihatdan O'tkazuvchan

Magnitik turi Ferromagnit

Kyuriy harorati 1043

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 1.83

Valentligi 3

Elektron energiyasi , kj·m -1 15.7

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik -

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 2.56

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan