Kobalt (Co)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 27

Elektramanfiyligi: 1.9

Toq elektonlari: 2

Atom massasi: 58.9

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 58.933195

Oksidlanish darajasi -1, +2, +3

Ion zaryadi Co 2+, Co 3+

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M15 N2

Atom radiusi, pm 152

Kovalent radius, pm 126

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 2927

Erish harorati, ℃ 1495

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 16.2

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 421

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 375

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kulrang

Zichligi kg· m-1 8900

Suyuq holdagi zichligi 7750

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.0000066

Puason koeffitsenti 0.31

Tovush tezligi, m· c -1 4720

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 100

Elektromagnit xossalari

Elektr jihatdan O'tkazuvchan

Magnitik turi Ferromagnit

Kyuriy harorati 1394

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 1.88

Valentligi 4

Elektron energiyasi , kj·m -1 63.7

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik Yoq

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 37.2

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan