Nikel (Ni)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 28

Elektramanfiyligi: 1.9

Toq elektonlari: 2

Atom massasi: 58.69

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 58.6934

Oksidlanish darajasi -1, +2, +3

Ion zaryadi Ni 2+, Ni 3+,

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M16 N2

Elektr korinishi 1S 22S 22P 63S23P64S23D8

Atom radiusi, pm 149

Kovalent radius, pm 121

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 2913

Erish harorati, ℃ 1455

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 17.2

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 445

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 378

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kulrang

Zichligi kg· m-1 8908

Suyuq holdagi zichligi 7810

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.000006589

Tovush tezligi, m· c -1 4970

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 91

Elektromagnit xossalari

Elektr jihatdan O'tkazuvchan

Magnitik turi Ferromagnit

Kyuriy harorati 631

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 1.91

Valentligi 2

Elektron energiyasi , kj·m -1 112

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik -

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 37.2

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan