Mis (Cu)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 29

Elektramanfiyligi: 1.9

Toq elektonlari: 2

Atom massasi: 63.5

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 63.546

Oksidlanish darajasi +1, +2

Ion zaryadi Cu 2+, Cu +

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M18 N1

Atom radiusi, pm 145

Kovalent radius, pm 138

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 2927

Erish harorati, ℃ 1084.62

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 13.1

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 384.4

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 300

Moddaning xususiyatlari

Rangi Misrang

Zichligi kg· m-1 8920

Suyuq holdagi zichligi 8020

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.000007124

Puason koeffitsenti 0.34

Tovush tezligi, m· c -1 3570

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 400

Elektromagnit xossalari

Elektr jihatdan O'tkazuvchan

Magnitik turi Diomagnit

Magnit ta'sir qiluvchi hajm -0.00000963

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 -0.00000000108

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 -0.0000000000686

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 1.9

Valentligi 2

Elektron energiyasi , kj·m -1 118.4

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik Yoq

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 3.78

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan