Rux (Zn)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 30

Elektramanfiyligi: 1.6

Toq elektonlari: 2

Atom massasi: 65

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 65.38

Oksidlanish darajasi +2

Ion zaryadi Zn 2+

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M18 N2

Elektr korinishi 1S 22S 22P 63S23P64S23D10

Atom radiusi, pm 142

Kovalent radius, pm 131

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 907

Erish harorati, ℃ 419.53

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 7.35

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 388

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 119

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kulrang

Zichligi kg· m-1 7140

Suyuq holdagi zichligi 6570

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.00000916

Yorqinlik indeksi 1.00205

Tovush tezligi, m· c -1 3700

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 120

Puason koeffitsenti 0.25

Elektromagnit xossalari

Magnitik turi Diomagnit

Elektr jihatdan O'tkazuvchan

Magnit ta'sir qiluvchi hajm -0.0000158

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 -0.00000000221

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 -0.000000000145

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 1.65

Valentligi 2

Elektron energiyasi , kj·m -1 0

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik Yoq

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 1.1

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan