Germaniy (Ge)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 32

Elektramanfiyligi: 1.8

Toq elektonlari: 4

Atom massasi: 72.6

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 72.64

Oksidlanish darajasi +2, +4

Ion zaryadi Ge 4+

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M18 N4

Atom radiusi, pm 125

Kovalent radius, pm 122

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 2820

Erish harorati, ℃ 938.3

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 31.8

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 321.4

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 334

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kulrang

Zichligi kg· m-1 5323

Suyuq holdagi zichligi 5600

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.00001365

Tovush tezligi, m· c -1 5400

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 60

Elektromagnit xossalari

Elektr jihatdan Yarim otkazgich

Magnitik turi Diomagnit

Magnit ta'sir qiluvchi hajm -0.00000798

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 -0.00000000815

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 -0.000000000109

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 2.01

Valentligi 4

Elektron energiyasi , kj·m -1 119

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik Yoq

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 2.2

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan