Mishyak (As)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 33

Elektramanfiyligi: 2

Toq elektonlari: 5

Atom massasi: 74.9

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 74.92160

Oksidlanish darajasi -3, +3, +5

Ion zaryadi As 3-

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M18 N5

Atom radiusi, pm 114

Kovalent radius, pm 119

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 614

Erish harorati, ℃ 818

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 27.7

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 328

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 32.4

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kumush rang

Zichligi kg· m-1 5220

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.00001308

Yorqinlik indeksi 0.001552

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 50

Elektromagnit xossalari

Elektr jihatdan O'tkazuvchan

Magnitik turi Diomagnit

Magnit ta'sir qiluvchi hajm -0.0000223

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 -0.0000000039

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 -0.000000000292

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 2.18

Valentligi 5

Elektron energiyasi , kj·m -1 78

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik -

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 4.3

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan