Brom (Br)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 35

Elektramanfiyligi: 2.8

Toq elektonlari: 7

Atom massasi: 79.9

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 79.904

Oksidlanish darajasi -1, +1, +3, +5, +7

Ion zaryadi Br -

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M18 N7

Atom radiusi, pm 94

Kovalent radius, pm 114

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 59

Erish harorati, ℃ -7.3

Modda holati Suyuq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 5.8

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 947.3

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 14.8

Moddaning xususiyatlari

Rangi Qizil

Zichligi kg· m-1 3120

Suyuq holdagi zichligi 3120

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.00002561

Yorqinlik indeksi 1.001132

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 0.12

Elektromagnit xossalari

Elektr jihatdan Dielektrik

Magnitik turi Diomagnit

Magnit ta'sir qiluvchi hajm -0.0000153

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 -0.00000000049

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 -0.000000000392

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 2.96

Valentligi 7

Elektron energiyasi , kj·m -1 324.6

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik -

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 6.8

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan