Kripton (Kr)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 36

Elektramanfiyligi: 0

Toq elektonlari: 8

Atom massasi: 83.8

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 83.798

Oksidlanish darajasi 0, +2, +4

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M18 N8

Elektr korinishi 1S 22S 22P 63S23P 64S23D104P

Atom radiusi, pm 88

Kovalent radius, pm 110

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ -153.22

Erish harorati, ℃ -157.36

Modda holati Gaz

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 1.64

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 248.05

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 9.02

Moddaning xususiyatlari

Rangi Rangsiz

Zichligi kg· m-1 3.75

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.0223

Yorqinlik indeksi 1.000427

Tovush tezligi, m· c -1 1120

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 0.00943

Elektromagnit xossalari

Magnitik turi Diomagnit

Magnit ta'sir qiluvchi hajm -0.0000000165

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 -0.0000000044

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 -0.000000000369

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 3

Valentligi 2

Elektron energiyasi , kj·m -1 0

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik -

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 25

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan