Rubidiy (Rb)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 37

Elektramanfiyligi: 0.8

Toq elektonlari: 1

Atom massasi: 65.4

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 85.4678

Oksidlanish darajasi +1

Ion zaryadi Rb +

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M18 N8 O1

Atom radiusi, pm 265

Kovalent radius, pm 211

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 688

Erish harorati, ℃ 39.31

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 2.19

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 364

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 72

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kumushrang

Zichligi kg· m-1 1532

Suyuq holdagi zichligi 1460

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.00005579

Tovush tezligi, m· c -1 1300

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 58

Elektromagnit xossalari

Elektr jihatdan O'tkazuvchan

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 0.00000398

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 0.000000000222

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 0.82

Valentligi 1

Elektron energiyasi , kj·m -1 46.9

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik -

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 0.38

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan