Stronsiy (Sr)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 38

Elektramanfiyligi: 1

Toq elektonlari: 2

Atom massasi: 87.6

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 87.62

Oksidlanish darajasi +2

Ion zaryadi Sr 2+

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M18 N8 O2

Atom radiusi, pm 219

Kovalent radius, pm 192

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 1382

Erish harorati, ℃ 777

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 8

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 137

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kumushrang

Zichligi kg· m-1 2630

Suyuq holdagi zichligi kg· m-1 6980

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.00003332

Puason koeffitsenti 0.28

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 35

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik Yoq

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 1.2

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan