Ittiriy (Y)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 39

Elektramanfiyligi: 1.2

Toq elektonlari: 2

Atom massasi: 88.9

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 88.90585

Oksidlanish darajasi +3

Ion zaryadi Y 3+

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M18 N9 O2

Elektr jihatdan 1S 22S 22P 63S 23P64S23D104P 65S24D1

Atom radiusi, pm 212

Kovalent radius, pm 162

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 3345

Erish harorati, ℃ 1526

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 11.4

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 298

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 380

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kumushrang

Zichligi kg· m-1 4472

Suyuq holdagi zichligi kg· m-1 4240

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.00001988

Puason koeffitsenti 0.24

Tovush tezligi, m· c -1 3300

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 17

Elektromagnit xossalari

Elektr jihatdan O'tkazuvchan

Magnit ta'sir qiluvchi hajm 0.0002978

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 0.0000000666

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 0.000000005921

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 1.22

Valentligi 3

Elektron energiyasi , kj·m -1 29.6

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik -

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 1.28

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan