Sirkoniy (Zr)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 40

Elektramanfiyligi: 1.4

Toq elektonlari: 2

Atom massasi: 91.2

Elektromagnit xossalari

Elektr jihatdan O'tkazuvchan

Magnitik turi Paromagnit

Magnit ta'sir qiluvchi hajm -0.00000658

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 -0.0000000025

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 -0.000000000219

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 0.95

Valentligi 2

Elektron energiyasi , kj·m -1 5.03

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 91.224

Oksidlanish darajasi +3, +4

Ion zaryadi Zr 4+

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M18 N10 O2

Atom radiusi, pm 206

Kovalent radius, pm 148

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 4409

Erish harorati, ℃ 1855

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 21

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 278

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 580

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kumushrang

Zichligi kg· m-1 6511

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.00001401

Puason koeffitsenti 0.34

Tovush tezligi, m· c -1 3800

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 23

Elektromagnit xossalari

Magnitik turi Paromagnit

Elektr jihatdan O'tkazuvchan

Magnit ta'sir qiluvchi hajm 0.0001081

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 0.0000000166

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 0.000000001514

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 1.33

Valentligi 4

Elektron energiyasi , kj·m -1 41.1

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik -

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 0.184

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan