Molibden (Mo)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 42

Elektramanfiyligi: 1.8

Toq elektonlari: 1

Atom massasi: 95.9

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 95.96

Oksidlanish darajasi -2, +2, +3, +4, +5, +6

Ion zaryadi Mo 6+

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M18 N13 O1

Atom radiusi, pm 190

Kovalent radius, pm 145

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 4639

Erish harorati, ℃ 2623

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 36

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 251

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 600

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kulrang

Zichligi kg· m-1 10280

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.00000933

Puason koeffitsenti 0.31

Tovush tezligi, m· c -1 6190

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 139

Elektromagnit xossalari

Magnitik turi Paromagnit

Elektr jihatdan O'tkazuvchan

Magnit ta'sir qiluvchi hajm 0.0001203

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 0.0000000117

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 0.000000001122

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 2.16

Valentligi 6

Elektron energiyasi , kj·m -1 71.9

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik -

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 2.6

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan