Texnitsiy (Tc)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 43

Elektramanfiyligi: 1.9

Toq elektonlari: 1

Atom massasi: 97.9

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 97.9072

Oksidlanish darajasi -1, +4, +7

Ion zaryadi Tc 7+

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M18 N13 O2

Atom radiusi, pm 183

Kovalent radius, pm 156

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 4265

Erish harorati, ℃ 2157

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 23

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 63

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 550

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kumushrang

Zichligi kg· m-1 11500

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.0000852

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 51

Elektromagnit xossalari

Elektr jihatdan O'tkazuvchan

Magnit ta'sir qiluvchi hajm 0.0003933

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 0.0000000342

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 0.000000003352

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 1.9

Valentligi 7

Elektron energiyasi , kj·m -1 53

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik +

Yarim yemrilish davri, c 130000000000000

Yashash vaqti, c 190000000000000

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 22

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan