Ruteniy (Ru)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 44

Elektramanfiyligi: 2.2

Toq elektonlari: 1

Atom massasi: 101

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 101.07

Oksidlanish darajasi -2, +2, +3, +4, +6, +8

Ion zaryadi Ru 3+Ru 4+

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M18 N15 O1

Atom radiusi, pm 178

Kovalent radius, pm 126

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 4150

Erish harorati, ℃ 2334

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 25.7

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 238

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 580

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kumushrang

Zichligi kg· m-1 12370

Suyuq holdagi zichligi kg· m-1 10650

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.000008171

Puason koeffitsenti 0.3

Tovush tezligi, m· c -1 5970

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 120

Elektromagnit xossalari

Elektr jihatdan O'tkazuvchan

Magnitik turi Paramagnit

Magnit ta'sir qiluvchi hajm 0.0000668

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 0.0000000054

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 0.000000000546

Реакционная способность

Elektrlashtruvchanligi 2.2

Valentligi 6

Elektron energiyasi , kj·m -1 101.3

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik -

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 2.6

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan