Rodiy (Rh)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 45

Elektramanfiyligi: 2.2

Toq elektonlari: 1

Atom massasi: 102.9

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 102.90550

Oksidlanish darajasi -1, +2, +3, +4

Ion zaryadi Rh 3+

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M18 N16 O1

Atom radiusi, pm 173

Kovalent radius, pm 135

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 3695

Erish harorati, ℃ 1964

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 21.7

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 240

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 495

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kumushrang

Zichligi kg· m-1 12450

Suyuq holdagi zichligi kg· m-1 10700

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.0000082655

Puason koeffitsenti 0.26

Tovush tezligi, m· c -1 4700

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 150

Elektromagnit xossalari

Elektr jihatdan O'tkazuvchan

Magnitik turi Paromagnit

Magnit ta'sir qiluvchi hajm 0.0001643

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 0.0000000132

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 0.000000001358

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 2.28

Valentligi 6

Elektron energiyasi , kj·m -1 109.7

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik -

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 145

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan