Palladiy (Pd)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 46

Elektramanfiyligi: 2.2

Toq elektonlari:

Atom massasi: 106.4

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 106.42

Oksidlanish darajasi +2, +4

Ion zaryadi Pd 2+, Pd 4+

Molekuladagi atomlar soni K2 M8 M18 N18

Atom radiusi, pm 131

Kovalent radius, pm 163

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 2963

Erish harorati, ℃ 1554.9

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 16.7

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 240

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 380

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kumushrang

Zichligi kg· m-1 12023

Suyuq holdagi zichligi kg· m-1 10380

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.000008851

Puason koeffitsenti 0.39

Tovush tezligi, m· c -1 3070

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 72

Elektromagnit xossalari

Elektr jihatdan O'tkazuvchan

Magnitik turi Paromagnit

Magnit ta'sir qiluvchi hajm 0.0007899

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 0.0000000657

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 0.000000006992

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 2.2

Valentligi 4

Elektron energiyasi , kj·m -1 53.7

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik -

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 6.9

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 3825

Erish harorati, ℃ 1768.3

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 20

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 133

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 490

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan