Kumush (Ag)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 47

Elektramanfiyligi: 1.9

Toq elektonlari: 1

Atom massasi: 107.86

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 107.8687

Oksidlanish darajasi +1, +2

Ion zaryadi Ag +

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M18 N18 O1

Atom radiusi, pm 165

Kovalent radius, pm 153

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 2162

Erish harorati, ℃ 961.78

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 11.3

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 235

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 255

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kumushrang

Zichligi kg· m-1 10490

Suyuq holdagi zichligi kg· m-1 9320

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.000010283

Puason koeffitsenti 0.37

Tovush tezligi, m· c -1 2600

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 430

Elektromagnit xossalari

Elektr jihatdan O'tkazuvchan

Magnitik turi Diomagnit

Magnit ta'sir qiluvchi hajm -0.0000241

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 -0.0000000023

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 -0.000000000248

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 1.93

Valentligi 1

Elektron energiyasi , kj·m -1 125.6

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik -

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 63.6

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan