Kadmiy (Cd)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 48

Elektramanfiyligi: 1.7

Toq elektonlari: 2

Atom massasi: 112.4

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 112.411

Oksidlanish darajasi +2

Ion zaryadi Cd 2+

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M18 N18 O2

Atom radiusi, pm 161

Kovalent radius, pm 148

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 767

Erish harorati, ℃ 321.07

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 6.3

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 240

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 100

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kumushrang

Zichligi kg· m-1 8650

Suyuq holdagi zichligi kg· m-1 7996

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.000013

Tovush tezligi, m· c -1 2310

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 97

Elektromagnit xossalari

Elektr jihatdan O'tkazuvchan

Magnitik turi Diomagnit

Magnit ta'sir qiluvchi hajm -0.0000119

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 -0.0000000023

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 -0.000000000259

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 1.69

Valentligi 2

Elektron energiyasi , kj·m -1 0

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik -

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 2450

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan