Indiy (In)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 49

Elektramanfiyligi: 1.7

Toq elektonlari: 3

Atom massasi: 114.82

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 114.818

Oksidlanish darajasi +3

Ion zaryadi Ln 3+

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M18 N18 O3

Elektr korinishi 1S 22S 22P 63S 23P64S23D104P 65S24D101>

Atom radiusi, pm 156

Kovalent radius, pm 144

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 2072

Erish harorati, ℃ 156.6

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 3.26

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 233

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 230

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kumushrang

Zichligi kg· m-1 7310

Suyuq holdagi zichligi kg· m-1 7020

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.00001571

Tovush tezligi, m· c -1 1215

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 82

Elektromagnit xossalari

Elektr jihatdan O'tkzuvchan

Magnitik turi Diomagnit

Magnit ta'sir qiluvchi hajm -0.0000102

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 -0.0000000014

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 -0.000000000161

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 1.78

Valentligi 3

Elektron energiyasi , kj·m -1 28.9

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik -

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 194

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan