Qalay (Sn)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 50

Elektramanfiyligi: 1.8

Toq elektonlari: 4

Atom massasi: 118.7

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 118.710

Oksidlanish darajasi +2, +4

Ion zaryadi Sn 4+, Sn 2+

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M18 N18 O4

Elektr korinishi 1S 2 2S 2 2P 6 3S 2 3P6 4S2 3D10 4P 6 5S2 4D10 5P2

Atom radiusi, pm 145

Kovalent radius, pm 141

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 2602

Erish harorati, ℃ 231.93

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 7

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 217

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 290

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kumushrang

Zichligi kg· m-1 7310

Suyuq holdagi zichligi kg· m-1 6990

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.00001624

Tovush tezligi, m· c -1 2500

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 67

Elektromagnit xossalari

Elektr jihatdan O'tkazuvchan

Magnitik turi Paromagnit

Magnit ta'sir qiluvchi hajm -0.0000227

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 -0.0000000031

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 -0.000000000368

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 1.96

Valentligi 4

Elektron energiyasi , kj·m -1 107.3

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik -

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 0.63

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan