Surma (Sb)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 51

Elektramanfiyligi: 1.9

Toq elektonlari: 5

Atom massasi: 121.75

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 121.760

Oksidlanish darajasi -3, +3, +5

Ion zaryadi Sb 3+, Sb 5+

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M18 N18 O5

Elektr korinishi 1S 2 2S 2 2P 6 3S 2 3P6 4S2 3D10 4P 6 5S2 4D10 5P3

Atom radiusi, pm 133

Kovalent radius, pm 138

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 1587

Erish harorati, ℃ 630.63

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 19.7

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 207

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 68

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kumushrang

Zichligi kg· m-1 6697

Suyuq holdagi zichligi kg· m-1 6530

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.00001818

Tovush tezligi, m· c -1 3420

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 24

Elektromagnit xossalari

Elektr jihatdan O'tkazuvchan

Magnitik turi Diomagnit

Magnit ta'sir qiluvchi hajm -0.000073

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 -0.0000000109

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 -0.000000001327

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 2.05

Valentligi 5

Elektron energiyasi , kj·m -1 103.2

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik -

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 5.4

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan