Tellu (Te)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 52

Elektramanfiyligi: 2.1

Toq elektonlari: 6

Atom massasi: 127.6

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 127.60

Oksidlanish darajasi -2, +2, +4, +6

Ion zaryadi Te 2-

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M18 N18 O6

Atom radiusi, pm 123

Kovalent radius, pm 135

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 988

Erish harorati, ℃ 449.51

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 17.5

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 201

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 48

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kumushrang

Zichligi kg· m-1 6240

Suyuq holdagi zichligi kg· m-1 5700

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.00002045

Yorqinlik indeksi 1.000991

Tovush tezligi, m· c -1 2610

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 3

Elektromagnit xossalari

Elektr jihatdan Yarim o'tkazgich

Magnitik turi Diomagnit

Magnit ta'sir qiluvchi hajm -0.0000243

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 -0.000000039

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 -0.000000000498

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 2.1

Valentligi 6

Elektron energiyasi , kj·m -1 190.2

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik -

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 5.4

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan