Ksenon (Xe)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 54

Elektramanfiyligi: 0

Toq elektonlari:

Atom massasi: 131.29

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 131.293

Oksidlanish darajasi 0, +2, +4, +6, +8

Ion zaryadi K2 L8 M18 N18 O8

Elektr korinishi 1S 2 2S 2 2P 6 3S 2 3P6 4S2 3D10 4P 6 5S2 4D10 5P6

Atom radiusi, pm 108

Kovalent radius, pm 130

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ -108

Erish harorati, ℃ -111.8

Modda holati Gaz

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 2.3

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 158.32

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 12.64

Moddaning xususiyatlari

Rangi Rangsiz

Zichligi kg· m-1 5.9

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.022

Yorqinlik indeksi 1.000702

Tovush tezligi, m· c -1 1090

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 0.00565

Elektromagnit xossalari

Magnitik turi Diomagnit

Magnit ta'sir qiluvchi hajm -0.0000000254

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 -0.00000000043

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 -0.000000000565

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 2.6

Valentligi 6

Elektron energiyasi , kj·m -1 0

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik -

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 25

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan